Vaasan Läänin Kätilöyhdistys ry

Rinnallakulukija naiseuren joka matkalla

Yhdistys

Aktiivinen yhdistyksemme on osa Suomen Kätilöliittoa ja toimii vanhan Vaasan läänin alueella, jäsenmäärä on noin 200. Yhdistysalueellamme sijaitsee (ruotsinkielinen) Novia ammattikorkeakoulu Vaasassa, josta kätilöitä valmistuu vuosittain keskimäärin 10-15. Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1909 Vaasassa. Kätilöyhdistysten päämäärä Suomessa oli jo tuolloin saada kätilökunta ajamaan itse omia etujaan, sekä kasvattamaan kelvollinen ja pätevä kätilökunta. Toiminta-alueemme on maantieteellisesti laaja. Sairaalat joissa yhdistyksemme vauvat syntyvät ovat: Kokkola (1300-1400/vuosi), Vaasa (1400/vuosi) ja Seinäjoki (2000/vuosi). Yhdistyksemme jäseniä toimii sairaaloiden lisäksi myös avo- ja yksityissektorilla. 

Yhdistyksen puheenjohtajat 

1910-1910 Bertha Sundholm 

1911-1915 Elin Lund 

1916-1919 Maria Enholm

1920-1922 Hanna Granholm 

1923 Betty Wikström 

1924-1925 Auroora Kauppinen 

1926-1939 Tyyne Holopainen 

1940-1951 Helmi Ylitalo 

1952-1964 Lyyli Malmila 

1965-1968 Ulla Rämä (Leponiemi) 

1969 Marjatta Niemenmaa 

1970-1976 Heleena Pennala 

1977-1979 Anja Autio 

1980-1988 Heleena Pennala 

1989-1998 Kaarina Ketonen 

1999 Arja Hakorinta (Korkeamäki) 

2000-2005 Kirsi Korkiamäki 

2006-2009 Arja-Leena Haapanen

2010-2013 Heli Mäki 

2014-2015 Liisa Rantavuori (Haarajärvi) 

2016- Emmi-Stiina Olkkonen 

Toimintasuunnitelmamme painopisteet ovat alueen kätilöiden yhteenkuuluvuudentunteen vahvistaminen, ammattitaitoa vahvistavan keskustelun virittäminen sekä koulutus- ja virkistystoiminnan järjestäminen. Pyrimme aktivoimaan yhdistystoimintaamme mukaan kätilöitä ja kätilöopiskelijoita. 

Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan Kätilölehdessä, kotisivuilla, facebook- ja instagram-sivuilla sekä osastojen ja neuvoloiden ilmoitustauluilla.