Yhdistys

Aktiivinen ja edustava yhdistyksemme on osa Suomen Kätilöliittoa ja toimii vanhan Vaasan läänin alueella, jäsenmäärä on noin 200. Yhdistysalueellamme sijaitsee (ruotsinkielinen) Novia ammattikorkeakoulu Vaasassa, josta kätilöitä valmistuu vuosittain keskimäärin 10-15.

Historia

Yhdistyksemme on perustettu vuonna 1909 Vaasassa. Kätilöyhdistysten päämäärä Suomessa oli jo tuolloin saada kätilökunta ajamaan itse omia etujaan, sekä kasvattamaan kelvollinen ja pätevä kätilökunta.

Toiminta-alue

Toiminta-alueemme on maantieteellisesti laaja. Sairaalat joissa yhdistyksemme vauvat syntyvät ovat Kokkola (1500-1600/vuosi), Vaasa (1400/vuosi) ja Seinäjoki (2000/vuosi). Yhdistyksemme jäseniä toimii sairaaloiden lisäksi myös avo- ja yksityissektorilla.

Suunnitelmat

Toimintasuunnitelmamme painopisteet ovat alueen kätilöiden yhteenkuuluvuudentunteen vahvistaminen, ammattitaitoa vahvistavan keskustelun virittäminen sekä koulutus- ja virkistystoiminnan järjestäminen. Pyrimme aktivoimaan yhdistystoimintaamme mukaan kätilöitä ja kätilöopiskelijoita.

Tiedotus

Yhdistyksen tapahtumista tiedotetaan Kätilölehdessä, kotisivuilla, Facebook- ja Instagram-sivuilla sekä osastojen ja neuvoloiden ilmoitustauluilla.

Seniorikätilöt

Alueemme seniorikätilöt aloittivat toimintansa vuonna 2012. Toiminnan tarkoituksena on jo eläköityneiden kätilöiden ammatti-identiteetin ylläpito, tuttujen tapaaminen ja muistelu. Tapaamisia järjestetään säännöllisesti ja seuraavasta tapaamisajasta ja -paikasta sovitaan kokoontumisten yhteydessä. Tapaamisten yhteydessä kerätään virkeiden kädentaitajien tuotokset: nuttuja Afrikan lapsille, hypistelyhuiveja vanhuksille, pikkusukkia vastasyntyneille sekä viimeisinpänä Suomi100 -sukkia Etelä-Pohjanmaan vauvoille juhlavuoden kunniaksi. Kokoontumisissa pidetään myös arpajaisia, joiden tuotolla seniorikätilöt käyvät teatterissa ja muilla elämysmatkoilla.

Jäsenyys

Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat kätilön tutkinnon suorittaneet ja Kätilöliiton liittomaksun maksaneet henkilöt. Paikallinen yhdistyksemme ei peri jäsenmaksua, riittää että kuulut Suomen Kätilöliittoon ja huolehdit liiton jäsenmaksun ajallaan. Peruskoulutuksessa oleville opiskelijoille jäsenyys on ilmainen.

Toimintaa järjestetään ympäri vuoden aktiivisesti ja monipuolisesti: virkistystä, matkoja ja yhdessäoloa. Kaikkiin yhdistyksemme tapahtumiin ovat mukaan tervetulleita yhdistyksemme jäsenet, myös opiskelijajäsenet.

Hallitus

Ajankohtaista